Aktuality

"Optimalizácia kapacít spaľovania JZ TSÚ RAO"

4.5.2019 - miesto BALIAREŇ POTRAVÍN

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách
 
https://www.minv.sk/?ep-klkandidati

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:ouradosovce@mail.t-com.sk, starosta.radosovce@centrum.sk 

Obecný úrad v Radošovciach oznamuje občanom, že od 8.4.2019 do 12.4.2019 si majú možnosť na obecnom úrade v hotovosti uhradiť miestne dane a poplatky za rok 2019, alebo si prevziať rozhodnutia na bezhotovostné platby.

Stránky