Aktuality

Vážení občania,
zverejňujeme e-mailové adresy pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2020
ouradosovce@mail.t-com.sk
starosta.radosovce@centrum.sk

"Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu"
žiadosť o predčasné užívanie stavby

Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu

Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení, DZM 5294/2017
Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP

Stránky