Žiadosť o predčasné užívanie stavby

BIDSF D.4.2"Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu", časť "Zriadenie pracoviska suchej fragmentácie v SO 490:V1"

Príloha: