10/2016

publikácia "Účtovné súvzťažnosti"
Dátum vyhotovenia: 
29. 1. 2016
Partner: 
ZMO, región JE IČO: 31826385
Adresa partnera: 
Trhová 2 917 00 Trnava