10/2018

stavebné práce
Dátum vyhotovenia: 
1. 3. 2018
Partner: 
Pavol Brisuda IČO: 41695313
Adresa partnera: 
919 29 Malženice 308