11/2016

vypracovanie "Registratúrneho poriadku"
Dátum vyhotovenia: 
4. 4. 2016
Partner: 
Richard Munka
Adresa partnera: 
Ružindol 238