11/2020

materiál č. 136
Dátum vyhotovenia: 
28. 2. 2020
Partner: 
MLP-TECHSTAV, s.r.o. IČO: 36231045
Adresa partnera: 
Mikovíniho 4 917 01 Trnava