120/2019

zneškodnenie odpadu
Suma (s DPH): 
204.00 €
Dátum doručenia: 
10. 7. 2019
Partner: 
K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861
Adresa partnera: 
916 13 Kostolné 390