12/2020

materiál č. 136
Dátum vyhotovenia: 
28. 2. 2020
Partner: 
JUNASTAV s r.o. IČO: 36228991
Adresa partnera: 
Hlavná 46/24 919 51 Špačince