148/2019

zneškodnenie odpadu
Suma (s DPH): 
368.00 €
Dátum doručenia: 
10. 9. 2019
Partner: 
K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861
Adresa partnera: 
919 13 Kostolné 390