16/2019

projektová dokumentácia
Dátum vyhotovenia: 
22. 3. 2019
Partner: 
Iveta Pagáčová IČO: 44374445
Adresa partnera: 
Jiráskova 22 917 02 Trnava