16/2021

zneškodnenie odpadu
Suma (s DPH): 
347.20 €
Dátum doručenia: 
8. 2. 2021
Partner: 
K.O.S.. s.r.o. IČO: 34133861
Adresa partnera: 
916 13 Kostolné 390