21/2015

Vypracovanie projekt.dokumentácie Digitálny kamerový systém
Dátum vyhotovenia: 
23. 6. 2015
Partner: 
Marián Klas IČO: 34945571
Adresa partnera: 
919 22 Majcichov 502