22/2020

energia Mš, Oú
Suma (s DPH): 
147.42 €
Dátum doručenia: 
10. 2. 2020
Partner: 
ZSE Energia , a.s. IČO: 36677281
Adresa partnera: 
Čulenova 6 810 00 Braťtislava 1