24/2017

kopanie-čistenie studne
Dátum vyhotovenia: 
22. 5. 2017
Partner: 
Dušan Bubla IČO: 50461265
Adresa partnera: 
956 12 Preseľany 39