244/2018

zneškodnenie odpadu
Suma (s DPH): 
1 056.90 €
Dátum doručenia: 
7. 1. 2019
Partner: 
Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901
Adresa partnera: 
Opatovská 1735 911 01 Trenčín