258/2019

zneškodnenie odpadu
Suma (s DPH): 
235.60 €
Dátum doručenia: 
8. 1. 2020
Partner: 
K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861
Adresa partnera: 
916 13 Kostolné 390