259/2019

zneškodnenie odpadu
Suma (s DPH): 
1 289.20 €
Dátum doručenia: 
8. 1. 2020
Partner: 
Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901
Adresa partnera: 
Opatovská 1735 911 01 Trenčín