266/2020

zneškodnenie odpadu
Suma (s DPH): 
339.72 €
Dátum doručenia: 
7. 12. 2020
Partner: 
Kopaničiarska spoločnosť, s.r.o. IČO: 34133861
Adresa partnera: 
916 13 Kostolné 390