267/2019

poplatky cen.papiere
Suma (s DPH): 
432.00 €
Dátum doručenia: 
17. 1. 2020
Partner: 
Centrálny depozitár IČO: 31338976
Adresa partnera: 
ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava