29/2020

prístrešok na cintorín
Dátum vyhotovenia: 
25. 4. 2020
Partner: 
REALTEC plus, spol. s.r.o. IČO: 45430942
Adresa partnera: 
Sladovnícka 21 917 00 Trnava