2.etapa vyraďovania Jadrovej elektrárne V1

zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie projektu D.4.7 - oprava zrejmej chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia