2.etapa vyraďovania JE V1

zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie prokejtu D4.7