2.etapa vyraďovania JE V1

zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie projektu D4.7

Príloha: