30/2015

vyhotovenie leteckých snímok obce
Dátum vyhotovenia: 
23. 7. 2015
Partner: 
CBS Vydavateľstvo s.r.o. IČO: 46747818
Adresa partnera: 
974 01 Kynceľová 54