36/2015

tovar -posedenie s dôchodcami
Dátum vyhotovenia: 
30. 9. 2015
Partner: 
Katarína Remenárová IČO: 17608589
Adresa partnera: 
919 30 Radošovce č. 127