39/2017

meranie váhy
Dátum vyhotovenia: 
22. 8. 2017
Partner: 
Slovenská legálna metrológia, n.o. IČO: 0037954521
Adresa partnera: 
Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica