45/2017

betónová prvky
Dátum vyhotovenia: 
4. 9. 2017
Partner: 
KLARTEC, spol. s r.o. IČO: 36233155
Adresa partnera: 
Mikovíniho 8 917 01 Trnava