52/2017

oprava kotlov MŠ
Dátum vyhotovenia: 
18. 9. 2017
Partner: 
Jozef Bošácky IČO: 11856998
Adresa partnera: 
919 33 Trakovice 293