56/2015

Reprezentačné OÚ OZ
Dátum vyhotovenia: 
10. 12. 2015
Partner: 
Katatrína Remenárová, IČO: 17608589
Adresa partnera: 
Radošovce 127 919 30