56/2017

revízia kotlov
Dátum vyhotovenia: 
2. 10. 2017
Partner: 
Miloš Jurišič IČO: 41434625
Adresa partnera: 
919 21 Zeleneč 19