57/2015

materiál OÚ
Dátum vyhotovenia: 
10. 12. 2015
Partner: 
Katarína Remenárová, IČO: 17608589
Adresa partnera: 
Radošovce 127 919 30