66/2020

zneškodnenie odpadu
Suma (s DPH): 
345.68 €
Dátum doručenia: 
8. 4. 2020
Partner: 
K.O.S. s.r.o. IČO: 34133861
Adresa partnera: 
916 13 Kostolné 390