7/2019

záloha plyn 1/2019
Suma (s DPH): 
448.00 €
Dátum doručenia: 
16. 1. 2019
Partner: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256
Adresa partnera: 
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava