76/2020

zneškodnenie odpadu
Suma (s DPH): 
1 352.29 €
Dátum doručenia: 
16. 4. 2020
Partner: 
Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901
Adresa partnera: 
Opatovská 1735 911 01 Trenčín