97/2020

plyn 6/2020 Oú, Mš
Suma (s DPH): 
23.00 €
Dátum doručenia: 
2. 6. 2020
Partner: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256
Adresa partnera: 
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava