Adresa obce Radošovce

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
v elektornickej forme na e-mail: 
ouradosovce@mail.t-com.sk
starosta.radosovce@centrum.sk
v listinnej forme na adresu:
Obecný úrad č.70, 919 30 Radošovce