Aktuality

Výzva - na odstránenie a okliesnenie stromov

Rozhodnutie - "IPR EBO 10404 "Elektrokotol - nový zdroj pre dodávku pary a pre poskytovanie služieb SRV"

 

Obec Radošovce zverejňuje e-mailovú adresu : ouradosovce@mail.t-com.sk , starosta.radosovce@centrum.sk pre občanov, ktorí budú posielať žiadosť o voľbu poštou:
- voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky.

Stránky