Aktuality

geologickej štruktúry Nižná na PZP V.Kostoľany-plynovody - zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania

Oznámenie o vydaní rozhodnutia
 

o ukončení núdzového stavu

oznam

Stránky