Aktuality

Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania

o otvorení MŠ

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania.

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Úradu verejné zdravotníctva SR

Stránky