Aktuality

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 326
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 158
Počet platných hlasov 155
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
 
Zuzana Čaputová, Mgr.  86
Maroš Šefčovič, JUDr. , PhD.  69

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
ouradosovce@mail.t-com.sk, starosta.radosovce@centrum.sk
 

oznámenie o zmene a upovedomenie o začatí konania

Stránky