Aktuality

Obec Radošovce zverejňuje e-mailovú adresu : ouradosovce@mail.t-com.sk , starosta.radosovce@centrum.sk pre občanov, ktorí budú posielať žiadosť o voľbu poštou:
- voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky.

"Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice"

BIDSF D.4.2"Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu", časť "Zriadenie pracoviska suchej fragmentácie v SO 490:V1"

Pozvánka

Stránky