Aktuality

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

tlačová správa

o prerušení správneho konania

Stránky