Aktuality

Západoslovenský distribučná, a.s.

Veterinárna a potravinová správa Trnava  v zmysle zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov žiada o 
informovanie obyvateľov o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré chovajú obyvatelia.
 

Patrik Baláž

Daniel Paríšek, Ing. Denisa Paríšková

Výsledky vo  voľbách do orgánov samosprávy obcí
 Na funkciu starostu obce :  kandidát č. 1 Ľubomír  Remenár     počet hlasov 47
                                       kandidát  č. 2 Miroslav Remenár      počet hlasov 200  /zvolený kandidát/
 
 Zvolení kandidáti za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Kamil  Tomovič         počet hlasov 188
2. Ľuboš Bango            počet hlasov 175
3. Mária Botková          počet hlasov 135
4.Katarína Sobotová     počet hlasov 132
5. Anna Krajčovičová     počet hlasov 126
 

Stránky