Aktuality

prerušenie konania

Územné rozhodnutie:
"Rekonštrukcia autobusovej zastávky a parkovisko pri kostole"

"Elektrokotol-nový zdroj pre dodávku pary a pre poskytovanie služieb SRV"

výzva/oznámenie o vstupe

Oznámenie o začatí územného konania

Stránky