Aktuality

Rozhodnutie - "IPR EBO 10404 "Elektrokotol - nový zdroj pre dodávku pary a pre poskytovanie služieb SRV"

 

Obec Radošovce zverejňuje e-mailovú adresu : ouradosovce@mail.t-com.sk , starosta.radosovce@centrum.sk pre občanov, ktorí budú posielať žiadosť o voľbu poštou:
- voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky.

"Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice"

Stránky