Aktuality

Výmena zásuvkových kríň pri chladiacich vežiach - výmena zásuvkových skríň, kabeláže a elektrického istenia v rozvádzači 0CN-upozornenie

zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie projektu D4.7

výmena zásuvkových skríň, kabeláže a elektrického istenia v rozvádzači OCN - zaslanie oznámčenia o zmene navrhovanej činnosti

zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Oznámenie o začatí územného konania

Stránky