Aktuality

Zápis detí do MŠ Radošovce sa uskutoční v týždni od 18.5.2020 do 22.5.2020. Zákonný zástupca si na webovom sídle Obecného úradu stiahne a vytlačí prihlášku do MŠ, vypíše ju a v uvedenom týždni vhodí do poštovej schránky Obecného úradu Radošovce. Na prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. Treba ho doložiť dodatočne - do vydania rozhodnutia, inak môže byť dieťa prijaté iba na adaptačný pobyt.

Stránky