Aktuality

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

na 2. polrok 2019

"Optimalizácia kapacít spaľovania JZ TSÚ RAO"

4.5.2019 - miesto BALIAREŇ POTRAVÍN

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách
 
https://www.minv.sk/?ep-klkandidati

Stránky