Aktuality

zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie prokejtu D4.7

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Informácie pre voliča

Patrik Baláž

Informačný materiál z Úradu verejného zdravotníctva týkajúci sa radónu a zdravia obyvateľstva.Bližšie informácie si môžete stiahnuť v pdf súbore:

Stránky