Aktuality

kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice-zaslanie správy o hodnotení činnosti

"Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice"

"2.etapa vyraďovania JE V1-zmena plánovanej finálnej podoby objektovej sústaby JE V1 v rámci realizácie projektu D4.7"

 

Detská ambulancia Špačince, MUDr. Poláková oznamuje, že v termíne 15. – 26. júla bude čerpať dovolenku. Zastupuje MUDr. Bílik v detskej ambulacii Dolná Krupá v čase 7.30-11.30 hod.
 

zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Stránky