Aktuality

Danil Paríšek
Ing. Denisa Paríšková

Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č.28/2019 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ouradosovce@mail.t-com.sk  , starosta.radosovce@centrum.sk
 
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: ouradosovce@mail.t-com.sk, starosta.radosovce@centrum.sk

zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie projektu D.4.7 - oprava zrejmej chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia

Stránky