Aktuality

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
ouradosovce@mail.t-com.sk, starosta.radosovce@centrum.sk
 

oznámenie o zmene a upovedomenie o začatí konania

Optimalizácia kapacít spaľovania JZ TSÚ RAO

Stránky