Aktuality

Patrik Baláž

Daniel Paríšek, Ing. Denisa Paríšková

Výsledky vo  voľbách do orgánov samosprávy obcí
 Na funkciu starostu obce :  kandidát č. 1 Ľubomír  Remenár     počet hlasov 47
                                       kandidát  č. 2 Miroslav Remenár      počet hlasov 200  /zvolený kandidát/
 
 Zvolení kandidáti za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Kamil  Tomovič         počet hlasov 188
2. Ľuboš Bango            počet hlasov 175
3. Mária Botková          počet hlasov 135
4.Katarína Sobotová     počet hlasov 132
5. Anna Krajčovičová     počet hlasov 126
 

Výmena zásuvkových kríň pri chladiacich vežiach - výmena zásuvkových skríň, kabeláže a elektrického istenia v rozvádzači 0CN-upozornenie

zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie projektu D4.7

Stránky