Aktuality

Úradu verejného zdravotníctva SR

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania

o otvorení MŠ

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Stránky