Aktuality

"Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice"

BIDSF D.4.2"Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu", časť "Zriadenie pracoviska suchej fragmentácie v SO 490:V1"

Pozvánka

prerušenie konania

Stránky