Aktuality

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ouradosovce@mail.t-com.sk  , starosta.radosovce@centrum.sk
 
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: ouradosovce@mail.t-com.sk, starosta.radosovce@centrum.sk

zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie projektu D.4.7 - oprava zrejmej chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia

IPR EBO 10384 Výmena zásuvkových skríň pri chladiacich vežiach - výmena zásuvkových skríň, kabeláže a elektrického istenia v rozvádzači OCN

Predseda NR SR vyhlásil voľby prezidenta SR na sobotu 16.03.2019 a druhé kolo volieb prezidenta SR na sobotu 30.03.2019.

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stránky