Aktuality

Deratizácia v termíne od 1.10.2017 do 15.11.2017

Rekonštrukcia domu smútku v obci Radošovce

Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP

Modifikácia systému dodávky chladenej vody a demineralizovanei vody pre MSVP a demontáž potrubných kanálov APK-M a SPK-M (vrátane demontáže potrubných trás)

Stránky