Aktuality

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novebra 2018

zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie prokejtu D4.7

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Informácie pre voliča

Stránky