Aktuality

Informačný materiál z Úradu verejného zdravotníctva týkajúci sa radónu a zdravia obyvateľstva.Bližšie informácie si môžete stiahnuť v pdf súbore:

"Elektrokotol EBO V2-nový zdroj pre dodávku pary a pre poskytovanie podporných služieb SRV"

Výzva/Oznámenie o vstupe

Oznámenie o začatí stavebného konani a upustenie od ústneho pojednávania

Stránky