Aktuality

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave v súvislosti s epidemiologickou situáciou vo výskyte koronavírusového ochorenia COVID-19 zasiela informačné letáky na preventívne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Počet voličov zapísaných v zozname voličov   327
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní   250
Počet platných odovzdaných hlasov  249
účasť 76,45 %

"Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu"
žiadosť o predčasné užívanie stavby

Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu

Stránky